Acestă adresă a fost redactată la solicitarea conducerii direcţiei silvice Ilfov care la termenul de 9 luni trecute din 2019 nu iși realizase indicatorii manageriali.
Și cum altfel să scoată bani decât din exploatarea pădurii? Mai exact a masei lemnoase din păduri. Și, nu oricum ! Recoltand un volum cât mai mare de lemn fără a se depăși capacitatea din atestatul de exploatare .

 1. Volumul maxim posibil de recoltat prevăzut de amenajament nu este unul obligatoriu de extras. El trebuie abordat fără a se depăși ritmul natural al pădurii și concomitent respectând temeinic normele tehnice silvice aprobate prin OM 1651/2000 care au un caracter restrictiv și limitativ inspirat de legile biologice.Mă refer în mod special la prevederile normelor 2,3 și 4 referitoare la efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor, la alegerea și aplicarea tratamentelor și respectiv la evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.In practică degeaba te rezumi la citit dacă n-ai feeling! Trebuie să fi crescut în pădure și să trăiești efectiv pentru ea…și să știi matematică. Mai mult sau mai puțin.
  2.Nu există niciun studiu de piață oficial care să certifice prăbușirea pieței lemnului. Aceasta piață nu este deloc în declin din moment ce înghite anual la negru un volum de aprox 20 mil. metri cubi (vezi rezultatele IFN și declarațiile d-lui ministru al MMAP despre acest studiu) .
  Și dacă ar fi adevărat, îl întrebam pe ilustrul manager de la ocolul București pe numele său Mugurel Ghinescu, de ce insistă cu aceeași marfă? De ce nu-și diversifică sursele de venituri? Cum ar putea gestionarii din subordinea lui să se împotrivească unei așa zise pieţe prăbușite și să realizeze programul (fostul plan) stabilit de valorificare a lemnului? Noi știm că un sector de piaţa este considerat prăbușit când cererea este extrem de redusă !!!Scade interesul clienților faţă de un anumit produs .
  Vi se pare valabil pe piaţa lemnului? Vă asiguram că nu e așa.
 2. Cheltuielile de exploatare per metru cub sunt rezultate din aplicarea corectă normelor de timp și producție unificate pentru lucrări din silvicultură (NTPU) utilizându-se grilele de salarizare în vigoare. Având în vedere că fazele procesului tehnologic de exploatare a lemnului(doborât, secţionat , curățat de cracă…)sunt obligatoriu de executat , iar tarifele valorice pentru fiecare etapă sunt fixe determinându-se așa cum am arătat, ESTE EVIDENT CĂ NU SE POT REDUCE CHELTUIELILE LA PARTIZILE EXPLOATATE!!!
  Să presupunem prin absurd că s-ar reuși, după aceea contractezi servicii de transport al lemnului de la pădure la client? Păi reduci sau majorezi d-le Ghinescu?
 3. APV-urile (actele de punere în valoare) atractive ,asul din mânecă d-lui șef de ocol ,nu se pot justifica altfel decât prin forţarea unor intervenții nesocotind ritmul biologic natural al pădurii și încălcând legislația din domeniu. Adică ar putea fi extrași arbori valoroși a căror remanenţă în arboret este absolut necesara pentru continuitatea în bune condiții a celui mai important ecosistem terestru.
  În concluzie :
  -La direcția silvică Ilfov ca să poți tăia masiv pădurea (îţi trebuie ceva la mână… Orice)!
  -Cu niște lecții de management deprinse în epoca de aur dacă ești puțin speculant, că inventiv nu pot să spun, bagi și piaţa lemnului în colaps.
  Lăsând la o parte sarcasmul, e foarte grav că din cauza unui asemenea management deficitar dispar încetul cu încetul și ultimele vestigii ale Codrilor Vlăsiei de lângă București !!! (Gabriela Muntean).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here