Astfel, la articolul 93 alineatul (2) punctul 2, după litera d) se introduc
patru noi litere, literele e)-h) cu următorul cuprins:
„e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor
pe piaţa angro de energie, din anul financiar anterior sancţionării,
pentru faptele prevăzute la pct.32-35, pct.41, 51 și 52;
f) cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor
pe piaţa concurențială de energie, din anul financiar anterior sancţionării, pentru cele prevăzute la pct.49 şi 50;

g) cu amendă între 5% şi 10% din cifra de afaceri a anului anterior
aplicării sancţionării pentru cea prevăzută la pct. 42 și 54

h) cu amendă între 2% şi 10% din cifra de afaceri a anului anterior
aplicării sancţionării, pentru cea prevăzută la pct. 48.

Repetarea contravenției de manipulare a pieței în decurs de 12 luni constituie faptă foarte gravă si duce, potrivit amendamentelor admise, autoritatea de reglementare retragand licența persoanei contraveniente în urma unei hotărâri judecătorești definitive. 

Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licenţiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior
anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii
contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul
ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană
juridică nou-înființată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul
anterior sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă
contravențională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei, conform amendamentelor admise. (C.U.).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here