Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, 18 mai 2022, o ordinanta prin care cumparaturile cu plata la livrare ar urma sa fie raportate la fisc. Este vorba despre Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Documentul prevede ca in scopul asigurarii conformarii fiscale, furnizorul de servicii postale de trimitere contra ramburs este obligat, sub rezerva respectarii inviolabilitatii secretului corespondentei, sa furnizeze lunar, organului fiscal central informatii referitoare la trimiterile postale care au ca si particularitate achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate

Se doreste modificarea Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

La art.59, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alin. (2/1 ) – (2/5 ), cu urmatorul cuprins:

„(2/1 )
In scopul asigurarii conformarii fiscale, furnizorul de servicii postale de trimitere contra ramburs este obligat, sub rezerva respectarii inviolabilitatii secretului corespondentei, sa furnizeze lunar, organului fiscal central informatii referitoare la trimiterile postale care au ca si particularitate achitarea de catre destinatar expeditorului, prin intermediul retelei postale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate

(2/2 )
Informatiile referitoare la trimiterile postale se refera la:
a) numarul de inregistrare si data trimiterii postale;
b) datele de identificare a expeditorului;
c) numele si prenumele in cazul persoanelor fizice si denumirea in cazul persoanelor juridice destinatare;
d) adresele de expeditie, respectiv livrare;
e) contravaloarea bunului livrat.

(2/3 )
Perioada de stocare a datelor prevazute la alin. (2/2 ) este de 5 ani, calculata de la data primirii de catre organul fiscal central, urmand ca datele sa fie sterse automat, dupa implinirea acestui termen.

(2/4)
Furnizorul de servicii postale informeaza persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate privind transmiterea acestora catre organul fiscal central.

(2/5 )
Persoanele ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate potrivit alin. (2/1 ) beneficiaza de toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare”.

Comertul online

In expunerea de motive se arata ca „luand in considerare relatia de complementaritate dintre serviciile postale contra ramburs si dezvoltarea exponentiala a comertului online din ultimii ani, consideram ca se impune completarea art.59 cu o prevedere prin care furnizorul de servicii postale de trimitere contra ramburs sa fie obligat sa furnizeze organului fiscal central, periodic, informatii referitoare la trimiterile postale pentru care destinatarul achita expeditorului, prin intermediul retelei postale, contravaloarea bunului care face obiectul trimiterii postale inregistrate”.

*Proiectul

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here